Provedba EU projekata

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Cijenjeni gosti,
Sukladno članku 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar.nov., br 85/15.) obavještavamo cijenjene potrošače da svoje prigovore na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na slijedeću adresu poslovnice:

Smještaj i to d.o.o. Ulica Ivana Matijaševića 14, 20 000 Dubrovnik
ili na e-mail adresu: info@hedera-estate.com
ili na broj faxa: +385 20 747 046

Odgovor na vaš prigovor dostavit ćemo u pisanom obliku, najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.