EU Project

Unaprjeđenje poslovanja s ciljem povećanja konkurentnosti tvrtke Smještaj i to d.o.o. putnička agencija

Izrada web stranice i ugradnja e-commerce rješenja

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „WWW VAUČERI ZA MSP-ove“.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Smještaj i to kroz izradu web stranice i ugradnju e-commerce rješenja, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Cilj iste je bio povećati vlastitu konkurentnost primjenom digitalnih marketinških rješenja čime su se stvorili preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što generira potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Uspješnom provedbom predmetnog ulaganja kreirala se nova responzivna web stranica s e-commerce rješenjem koja je doprinijela povećanju broja posjetitelja.

Odrađene aktivnosti:

  • Prilagodba vizualnog identiteta web stranice
  • Integracija booking sustava
  • Konfiguracija Payment Gateway modula
  • SEO optimizacija web–a

Ukupna vrijednost projekta iznosi 143.000,00 kuna od koji je 100.000,00 kn dodijeljenih bespovratnih poticajnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Razdoblje provedbe projekta je od 27. 05. 2019. – 27. 05. 2020.

Korisnik: Smještaj i to d.o.o. putnička agencija

Kontakt osoba:

Kontakt relevantnih institucija:

Unaprjeđenje i optimiziranje poslovnih procesa kroz uvođenje IKT-a

Društvo SMJEŠTAJ I TO d.o.o. u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“ iz programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. provodi projekt pod nazivom „Unaprjeđenje i optimiziranje poslovnih procesa kroz uvođenje IKT-a u tvrtku Smještaj i to d.o.o.“. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Provedba projekta započela je 18. prosinca 2019. godine, a trajanje projekta je 18 mjeseci, odnosno do 18. lipnja 2021. godine.

Sažetak projekta: Tvrtka ovim projektom želi podići razinu konkurentnosti boljim upravljanjem raspoloživim resursima, digitaliziranjem i unaprjeđenjem poslovnih procesa. Tvrtka trenutno nesustavno angažira vanjske usluge za klijente (transferi, izleti), neracionalno upravlja radnim zadacima, nema sistematiziran pregled raspoloživosti odmarališnih kapaciteta, ni jasan uvid u financijske tokove što je nužno za efikasno planiranje poslovanja. Ove izazove ćemo riješiti implementacijom CRM sustava u oblaku sa modulima za prodaju, financije, marketing, operacionalizaciju poslovanja i upravljanje radnim zadacima te olakšati rad zaposlenicima, unaprijediti interne procese te poboljšati uslugu za klijente.

Ukupna vrijednost projekta: 1.816.150,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.351.250,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 878.312,50 HRK

Više informacija možete saznati na linku:
https://strukturnifondovi.hr/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Smještaj i to d.o.o.